Producenci

Reklamacje

 

Nie przyjmujemy do serwisu radiotelefonów rozstrojonych za pomocą funkcji serwisowych dostępnych na forach internetowych. Radiotelefony które sprzedajemy są nowe i zestrojone fabrycznie

Paczki wysyłane na nasz koszt bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą odbierane.

Proszę o kontakt na serwis@intekpolska.pl

Tel: 18-547-42-22 wew 108

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę. 
2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@intekpolska.pl lub intek@intekpolska.pl . 
3. Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta. 
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. 
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania. 

W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.  


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0 zł
Suma 0 zł

Koszyk Do kasy

Newsletter